autobusové zastávky

Autobusové zastávky už v akomkoľvek stave, veľkosti či využitia sú súčasťou snáď každej väčšej ale aj menšej obce či mesta. Mnoho obyvateľov týchto miest a obcí prichádza do kontaktu s autobusovými zastávkami relatívne často. Pracovná doba v priebehu týždňa či školský rok robia z autobusových zastávok frekventované miesto každej obce či mesta.

Zastaralé a poškodené autobusové zastávky

staré autobusové zastávky
staré a poškodené autobusové zastávky

Aj dnes ale ešte niektoré autobusové zastávky sú dá sa povedať dedičstvom doby dávno minulej. Sú celkom jednoducho identifikovateľné svojou ťažkou a hrdzavou konštrukciou. V mnohých prípadoch sú tieto zastaralé zastávky “ozdobené” nie veľmi podarenými grafitami, rozbitými sklami a hrubou vrstvou prelepenými zvyškami plagátov.

Na druhej strane mnohé obce a mestá aktívne pracujú na obnove, úprave a na skultúrnení prostredia. Veľmi citlivo vnímajú túto tému hlavne obyvatelia miest a ľudia, ktorí denno denne využívajú priestor autobusových zastávok pri čakaní na hromadnú dopravu alebo diaľkové spoje.

To že niektoré zastávky a autobusové prístrešky už majú to najlepšie obdobie života dávno za sebou je zrejmé hneď na prvý pohľad. Kompetentní majú jediné 2 možnosti, ako vyriešiť tento nepríjemný problém. Buď investovať peniaze a čas do rekonštrukcie zastávok a prístreškov, alebo zaobstarať novú autobusovú zastávku

Nevýhoda prvej možnosti a teda rekonštrukcie je fakt, že zvyčajne ide o dočasné riešenie a často krát práve vzhľadom len na obmedzené predĺženie životnosti aj nákladnú záležitosť.

V tom lepšom prípade sú kompetentní schopný zaobstarať nové, moderné a cenovo dostupné autobusové zastávky a autobusové prístrešky.

Ako by mala vyzerať moderná autobusová zastávka?

Rozdiel medzi niekoľko ročnými zastávkami a modernými autobusovými zastávkami je značný a evidentný! Jednoducho doba posunula dizajn ako aj kvalitu jednoznačne vpred.

Moderné autobusové zastávky dnes vyzerajú aj takto: 

 • Autobusová zastávka LAURA s cestovným poriadkom v modrom prevedení
 • Autobusová zastávka DANA s odpadkovým košom a drevenou lavičkou s operadlom
 • Autobusová zastávka LARA s informačnou tabuľou a cestovným poriadkom

Aké sú moderné autobusové zastávky?

Moderné autobusové zastávky vyzerajú esteticky čisto, sviežo a majú pozitívny vplyv aj na okolie. Po výmene starých zastávok za nové sa okolie autobusových zastávok radikálne zmení. O vplyve na náladu cestujúcich ani nehovoriac.

Súčasťou takýchto nových autobusových zastávok sú aj rôzne doplnky ako napríklad:

 • Tabuľa na cestovný poriadok 
 • Drevená lavička s operadlom
 •  Informačná tabuľa
 • Podsvietený citylight
 • Smetný kôš pripevnený k rámu autobusovej zastávky
 • Označenie autobusovej zastávky
 • Ďalšie označenia ako: “Zákaz fajčenia” alebo “Zákaz vylepovania plagátov”
 • A ďalšie

Tieto a ďalšie doplnky dotvárajú celkový dizajn ako aj využiteľnosť tejto malej verejnej architektúry. Úplnou nevyhnutnosťou by mal byť odpadkový kôš, ktorý z logických dôvodov pri koncentrácii ľudí a pri častom pohybe cestujúcich plni svoju úlohu na maximum. Jeho absencia ma za následok skoré znečistenie prostredia.

 

Technické riešenie a materiál autobusovej zastávky?

autobusové zastávky ABRIS 2Samozrejme ak obec alebo mesto počíta s investíciou do autobusových zastávok, autobusových prístreškov či zastávok pre už akúkoľvek hromadnú dopravu v meste, veľmi dôležitým faktorom je pomer ceny a kvality.

Dnešné autobusové čakárne majú elegantný a moderný dizajn a sú určené pre mestá a obce, ktoré kráčajú s dobou a snažia sa pracovať na krajšom a lepšom prostredí okolia. Samozrejme o pridanej hodnote autobusových prístreškov a zastávok veľa napovie aj ich vyššie spomínaná vybavenosť.

O kvalite vypovedá skôr technické prevedenie konštrukcie a použité materiály. Nové autobusové zastávky sú vyrobené z pozinkovanej oceľovej konštrukcie. Dbá sa tiež na kvalitný práškový nástrek a kvalitné materiály. Samozrejmosťou je 5 ročná záruka zastávok a prístreškov!

Nie menej dôležité je, aby čakajúci na spoj boli aj v nepríjemných poveternostných podmienkach stále v suchu. Pri autobusových zastávkach sa bežne dodáva krytina vyrobená z polykarbonátu s UV filtrom. Pri niektorých modeloch je tiež možné oplechovanie strechy. Oceľové prvky strechy bývajú žiarovo zinkované.

Zastávky a prístrešky sa dodávajú v určitých veľkostiach, ktoré sa delia na 2, 3 a 4 modulové modeli.

Rozmer autobusových zastávok

 

Áno, Vaša nová a moderná autobusová zastávka môže už čoskoro vyzeraj aj takto:

Ako by sa pri čakaní na autobus či inú hromadnú dopravu cítili obyvatelia mesta či obce? Okrem skultúrnenia prostredia sa značne vyzdvihne aj kultúra cestovania a dojem z hromadnej dopravy sa zlepší.

autobusová zastávka LARA 3